กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2563 กันเกราช่อที่ 33 MEET ME MEET UBU รู้จักฉัน รู้จักกัน ม.อุบล

      2020/06/24

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2563 กันเกราช่อที่ 33 MEET ME MEET UBU รู้จักฉัน รู้จักกัน ม.อุบล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ผ่านสื่อออนไลน์ ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายกสโมสรนักศึกษา และประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำผู้นำนักศึกษาแต่ละคณะ แนะนำคณะและหน่วยงานๆ รวมทั้งกิจกรรม และ Staff ในแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นการเตรียมการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างค่านิยมในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ดีพร้อมจะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
ภาพโดย : #องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


     ลิ้งค์ ,