ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านกิจการ นศ.

      2018/10/29

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. – 12.00 น. สำนักงานพัฒนานักศึกษา มอบ.(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) นำโดย อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากร สภานักศึกษา และ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบของที่ระลึก คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำนักศึกษาภายนอกที่มีการจัดรูปแบบการบริหารงานด้านกิจกรรมที่ใกล้เคียงกัน เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน แนวคิด กระบวนการ ประสบการณ์การทำงาน ระหว่างทั้งสองสถาบัน

โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์


     ลิ้งค์ ,