"เปา"อณุพงษ์ ดัชถุยาวัตร นักศึกษาจิตอาสา คณะรัฐศาสตร์ หน.ชุดปกครอง นศท.ม.อุบลฯ

      2022/02/22
ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาษณ์ "เปา" นายอณุพงษ์ ดัชถุยาวัตร นักศึกษาจิตอาสา คณะรัฐศาสตร์ ปี 2 หัวหน้าชุดปกครองนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แสดงน้อยลง

     ลิ้งค์ ,ลิ้งค์ ,