"หมู"ชัยอนันต์ นศ.เกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เรียนดีกิจกรรมเด่น โชว์ความสามารถเป่าโหวดเรียนรู้เอง สุดไพเราะ

      2022/01/14

ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาษณ์ "หมู" ชัยอนันต์ สัจจาวาท นศ.คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ปี 4 นักศึกษาเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เรียนดี..กิจกรรมเด่น

พร้อมโชว์ความสามารถเป่าโหวดเรียนรู้ด้วยตนเอง สุดไพเราะ

ติดตามได้ที่นี่ ม.อุบลฯ


     ลิ้งค์ ,