"กอล์ฟ" บดินทร์ โพธิวัน บัณฑิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ มุ่งมั่นอดทน ทำงานส่งตนเองเรียน

      2021/12/27

ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาษณ์ บัณฑิต"กอล์ฟ" บดินทร์ โพธิวัน บัณฑิตคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตนักกิจกรรม คว้ารางวัลสร้างชื่อเสียง เรียนดี/กิจกรรมเด่น ทำงานระหว่างเรียน ส่งตนเองเรียนแบ่งเบาภาระครอบครัว


     ลิ้งค์ ,