2 บัณฑิตนักกิจกรรม "ปอ" รัฐศาสตร์ "ตะวัน" วิศวะ โชว์ความสามารถลำกลอน "อำลา ม.อุบลฯ"

      2021/12/23

ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาษณ์ 2 บัณฑิตนักกิจกรรม "ปอ" ชาญวิทย์ ตั้งเพียร บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับ 1 และ "ตะวัน" ตะวัน บุญสงค์ บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับ 2 พร้อมโชว์ความสามารถ แต่งลำกลอนพร้อมกับลำลา ม.อุบลฯ


     ลิ้งค์ ,