นักศึกษา ม.อุบลฯ จัดโครงการอาสาสมัคร สร้างฝัน ปันยิ้ม ครั้งที่ 8

      2021/06/29

 

 

                 ชมรมอาสาสมัคร สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอาสาสมัคร สร้างฝัน ปันยิ้ม ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่น ทาสี ทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนชุดสมุด ปากกา ดินสอสำหรับนักเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาขมรม กล่าวเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26-27มิถุนายน  2564 ที่ผ่านมา

                 นายปฏิภาณ เยี่ยงกาย ประธานชมรมอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการอาสาสมัคร สร้างฝัน ปันยิ้ม ครั้งที่ 8 ชมรมดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปีในรูปแบบนำนักศึกษาชมรมลงพื้นที่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร พัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงสนามกีฬา ซ่อมแซมห้องเรียนอาคาร เป็นต้น ด้วยปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ปรับแผนการดำเนินโครงการใหม่ กำหนดพื้นที่ชุมชนบริเวณโยรอบมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่น ทาสีรั้ว ทำความสะอาดของเล่น และมอบอุปกรณ์การเรียน สมุด ปากกา ดินสอ เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษาสังกัดชมรมค่ายอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้

                   นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้คุณค่าของการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น เรียนรู้การทำงานร่วมกัน และการแก้ไขปัญหา นำไปสู่ประสบการณ์จริงของการทำงานในอนาคต ตามปรัชญาที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง”

            


เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว


     ลิ้งค์ ,