บุคลากร


นางอมร  วิชัยวงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

โทร. 045-353092 ภายใน 3092

amorn.w@ubu.ac.th

 

 

 

นางสาวพจนีย์  สีทอง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

โทร. 045-353000 ต่อ 1316

podjanee.s@ubu.ac.th