บุคลากร


นางอมร  วิชัยวงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

โทร. 045-353092 ภายใน 3092

amorn.w@ubu.ac.th

 

นางสาวอาธัญญา พวงผะกา

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร. 045-353009 ภายใน 3009

arthanya2019@gmail.com