ติดต่อเรา


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 

งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

โทรศัพท์ : 045-353092 และ 045-353009 และ 045-353000 ต่อ 1316

 Facebook : http://www.facebook.com/ubusac